بازگشت به سایت

سامانه ثبت شکایات و ارتباط مستقیم با مدیرعامل

ضمن قدردانی از توجه شما همراه گرامی به اطلاع می‌رساند؛ انتقاد، پیشنهاد یا شکایت شما، مستقیماً به رویت مدیرعامل شرکت رسیده و مراتب، پیگیری خواهد شد. لازم به ذکر است تکمیل اطلاعات زیر، به جز متن پیام، اختیاری می‌باشد. در صورت ثبت اطلاعات تماس امکان ارتباط با شما همراه گرامی مهیا خواهد بود.